Regulamin zakupów

Regulamin

 

Właścicielem sklepu jest firma TMP IT GROUP sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Starowiejska 8 61-664 Poznań, zajmująca się hurtową i detaliczną sprzedażą podzespołów, peryferiów i akcesoriów komputerowych, komputerów stacjonarnych i notebooków, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych.

1. Zapisy niniejszego regulaminu skierowane są do wszystkich klientów firmy, zarówno hurtowych, jak i detalicznych, przedsiębiorców, jak i konsumentów.
2. Oferowane przez nas produkty pochodzą bezpośrednio od producentów i autoryzowanych importerów lub ich oficjalnych dystrybutorów.
3. Przedsiębiorcy dokonujący płatności w wyznaczonym terminie i osiągający uzgodnione indywidualnie z przedstawicielem Zarządu obroty w dokonywanych regularnych zakupach, mogą ubiegać się o przyznanie stałych rabatów.

 

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca TMP IT GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Starowiejskiej 8 o numerze NIP 972-09-94-186, REGON 639816391

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.alttab.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określonym w zamówieniu.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (w tym Konsumentem) umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.alttab.pl.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu.

3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5. Ilość oferowanych produktów jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Sporadycznie zdarza się, w sytuacji, gdy równocześnie przeprowadzanych jest kilka operacji na tej samej pozycji magazynowej, że zamówienie zostaje przyjęte przez system mimo, że produkt jest już niedostępny. W takich okolicznościach bezzwłocznie informujemy klienta o braku towaru i udzielamy informacji o możliwości zamówienia.

6. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie się różnić od oryginałów (producenci zmieniają często szaty graficzne tych samych produktów) zachowując jednak odpowiednie parametry techniczne.

7. Mimo dołożenia wszelkich starań, publikowane dane mogą zawierać błędy, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt, który pozwoli je zweryfikować i poprawić.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów składane poza siedzibą Sprzedawcy przyjmowane są poprzez stronę www.alttab.pl oraz e-mailowo pod adresem sklep@alttab.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Aby zakupić towar drogą elektroniczną poprzez stronę internetową, należy założyć konto, po zalogowaniu do którego otrzymacie Państwo dostęp do swoich rezerwacji, historii zakupów i rozliczeń.

Rejestracja

Aby dokonać rejestracji, należy kliknąć na znajdującą się na głównej stronie zakładkę ,,Zarejestruj się" i wypełnić formularz.
Konieczne jest podanie:

 1. adresu e-mail stanowiącego jednocześnie login
 2. hasła

Po prawidłowym wypełnieniu formularza, należy zaznaczyć okienko informujące o zapoznaniu się z regulaminem sklepu internetowego i akceptacji jego treści, następnie kliknąć polecenie "Zarejestruj się". W krótkim czasie otrzymujecie Państwo wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny. Po kliknięciu w tenże link nastąpi aktywacja konta oraz automatyczne zalogowanie się do naszego systemu. Od tej pory mogą Państwo dokonywać zakupów.

W celu dokończenia rejestracji konta umożliwiającego dalsze zakupy należy uzupełnić dane Klienta (w tym Konsumenta) poprzez zakładkę „Moje Konto” oraz kliknięcie przycisku „Przejdź do edycji adresów”, a następnie „Dodaj adres”.

4. Istnieje możliwość realizacji zamówień specjalnych (zamówienia towaru niedostępnego w bieżącej ofercie) po e-mailowym potwierdzeniu takiej możliwości przez handlowca.

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w trakcie realizacji internetowego/ e-mailowego zamówienia kontaktują się z Państwem nasi handlowcy (kontaktu można się spodziewać zawsze przy wyborze paczki za pobraniem - nie wysyłamy takich paczek osobom, z którymi nie możemy się skontaktować pod numerem telefonu podanym w formularzu/ e-mailu – nieutrudniony kontakt telefoniczny kuriera z Państwem gwarantuje szybką i skuteczną dostawę).

6. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości bądź nieprawidłowo wypełnionego formularza (np. braku niezbędnych do realizacji zamówienia danych). W uzasadnionych przypadkach może też ograniczyć sposób płatności lub żądać dokonania przedpłaty (np. w przypadku realizacji zamówień specjalnych bądź realizacji zamówień klientów firmowych nie regulujących należności w wyznaczonym terminie).

7. Termin, warunki i koszty realizacji zamówień specjalnych uzgadniane są indywidualnie z klientem.

8. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem, po czym Sprzedawca rozpoczyna proces realizacji zamówienia przy czym:

  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – proces ten rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego,
  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

10. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00.

11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

12. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a. Telefon: +48 795 594 546, +48 668 365 809 (koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient)

b. E-mail: sklep@alttab.pl

c. Adres korespondencyjny: ul. Starowiejska 8 61-664 Poznań

13. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

 

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

2. Koszty transportu:

- po przedpłacie 10 zł brutto,

- za pobraniem +10 zł brutto do stawki podstawowej,

- po przedpłacie w przypadku dużych gabarytów (telewizory, wielkogabarytowe drukarki/ urządzenia wielofunkcyjne, szafy rackowe nie zawierające szkła) 39 zł brutto,

3. Koszt transportu podawany jest w trakcie wyboru opcji dostawy bądź uzgadniany indywidualnie z klientem (podany koszt transportu odnosi się do przesyłek o wadze do 30 kg; powyżej tej wagi uzgadniany jest indywidualnie). Nie ma możliwości wysyłki towarów delikatnych np. zawierających szkło, jak w przypadku szaf rackowych.

4. Istnieje możliwość odbioru osobistego, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Klienta.

5. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zazwyczaj od 24h do 72h. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy.

6. Stan paczki należy sprawdzić w obecności kuriera (w przypadku przesyłek pobraniowych, zgodnie z prawem przewozowym, dopiero po opłaceniu należności) i w razie jej widocznego uszkodzenia (rozdarcia, wgniecenia, dziur, zalania itp.), bezzwłocznie sporządzić z kurierem protokół szkody – dokument ten to jedyna podstawa do wszczęcia procedury reklamacyjnej u przewoźnika.

 

V. Formy płatności

1. Formy płatności w przypadku zamówień:

 1. przedpłata na konto firmy: Multibank 68 1140 2017 0000 4802 1299 4998
 2. przy odbiorze towaru w siedzibie firmy TMP IT GROUP sp. z o.o.
 3. przy odbiorze towaru pod wskazanym przez Klienta adresem - wysyłka za pobraniem

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia otrzymany na adres e-mail. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 

VI. Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

16. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy e-mailowo na adres sklep@alttab.pl lub wysyłając na adres ul. Starowiejska 8 61-664 Poznań.

3. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ul. Starowiejska 8 61-664 Poznań.

5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, różnica pomiędzy zwykłą, najtańszą formą przesyłki, a formą wybraną przez Konsumenta nie podlega zwrotowi. Zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu jak materiały eksploatacyjne,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- zawartej w drodze aukcji publicznej,

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów oraz osób zainteresowanych ofertą.

A.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:

I.       Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku prowadzoną działalnością gospodarczą jest podmiot TMP IT GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań;  NIP: 972-09-94-186, REGON: 639816391, tel:+48 668 365 782.

II.    Dane kontaktowe.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

1)   pod adresem poczty elektronicznej: biuro@tmp.pl

2)   pod numerem telefonu: 61 657-62-25

3)   pisemnie na adres: TMP IT GROUP sp. z o.o., ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1.       Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności :

1.1. podjęciem działań zmierzających do zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy świadczenia usług lub umowy sprzedaży albo innej umowy, w tym przygotowania oferty handlowej, obsługi finansowej transakcji, administracyjnej oraz informatycznej;

1.2. świadczeniem profesjonalnych usług w zakresie oferowanym przez Administratora, wykonywaniem czynności związanych z realizacją zamówień, obsługą gwarancji i reklamacji, rozliczeń oraz w innych celach niezbędnych do współpracy z klientami (m.in. w celu dostawy towaru);

1.3. wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, które Administrator musi realizować w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawartą umową, m.in. w celu realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych, ewidencjonowania przychodów, rozliczania podatków, realizacji obowiązków rachunkowych, sprawozdawczości, prowadzenia oraz archiwizacji dokumentacji związanej z umową cywilnoprawną, a nadto z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji prawnych;

1.4. administrowaniem, zarządzaniem i rozwojem działalności i usług, w tym zarządzaniem współpracą handlową, relacjami z klientami, obsługą zgłoszeń i korespondencji, identyfikacją potrzeb klienta; marketingiem oferowanych usług i towarów, organizacją wydarzeń promocyjnych, administracją i zarządzaniem stroną internetową Administratora oraz profilem w mediach społecznościowych, utrzymywaniem i korzystaniem z systemów informatycznych, a nadto tworzeniem zestawień, analiz, statystyk,  raportowaniem;

1.5.zarządzaniem bezpieczeństwem, ochroną informacji, w tym przestrzeganiem tajemnic prawnie chronionych, jakością i ryzykiem przy użyciu środków bezpieczeństwa do ochrony informacji własnych i informacji klientów, w szczególności wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, analizowania i ich rozwiązywania, np. poprzez automatyczne skanowanie pozwalające na wykrycie szkodliwych wiadomości;

1.6.zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (w związku z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń oraz obroną przed roszczeniami związanymi z umowami, windykacją należności, prowadzeniem postępowań sądowych);

1.7.weryfikacją klientów i kontrahentów w publicznych rejestrach;

1.8. identyfikacją osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań oraz kontaktów z Administratorem – jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą stroną umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy.

2.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

2.1.     art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

2.2.     art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);

2.3.     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, m.in. takich jak wewnętrzne cele administracyjne (w tym zarządzanie usługami); ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności (w tym zapewnienie integralności kopii zapasowych i archiwalnych); ustalenie osób uprawnionych do kontaktów i odpowiedzialnych za realizację umowy (w tym ułatwienie komunikacji); ewentualna konieczność dochodzenia roszczeń, gospodarczej, obrony przed tymi roszczeni, prowadzenia postępowań sądowych, windykacyjnych;

2.4.     art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

3.        Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Państwa sprawy.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

1.      podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;

2.      podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę księgową, prawną, usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, obsługę w zakresie marketingu, archiwizację i niszczenie dokumentów, ochronę osób i mienia, dostawców usług w zakresie platform sprzedażowych, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane.

V.    Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji między narodowej.

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem m.in. z serwisów Facebook, YouTube. Administrator nie ma jednak kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz  Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach. Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności tego portalu. Pod tym adresem znaleźć można dalsze informacje o przysługujących Państwu prawach i ustawieniach, jakie można zastosować, aby chronić swoją prywatność: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

1.      Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.      Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VII.          Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

1)        dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)        usunięcia swoich danych osobowych (m.in. gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego administratora lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

4)        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)        przenoszenia swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy),

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje m.in. wówczas, gdy administrator przetwarza dane realizując cele wynikające z jego prawnie uzasadnionych interesów).

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy zatem mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. 

VIII.       Prawo do cofnięcia zgody.

1.      W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2.      Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1.    Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, a podanie danych być niezbędne dla realizacji określonego celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jeżeli nie poda Pani/ Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2.    W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podadzą Państwo swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy (m.in. realizacji zamówienia).

Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

3.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody osoby.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

B.     Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, iż :

I.     Kategorie danych.

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane adresowe (adres miejsca zatrudnienia), inne dane związane z zatrudnieniem (np. stanowisko służbowe). Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

II.  Źródło pochodzenia danych osobowych.

Państwa dane osobowe pochodzić będą od Klienta, który podał w umowie dane osobowe przedstawicieli do kontaktu lub ze źródeł publicznie dostępnych (np. strona internetowa).

 

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.plhttp://www.rzu.gov.pl.

 

X. Spory

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz towarów na zamówienie specjalne.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu potwierdzającego zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.alttab.pl oraz w wersji drukowanej w siedzibie sklepu. Na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. nie obejmuje umów sprzedaży zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl